Web-interest

ชื่อเว็บ : http://groups.google.com/group/thaioffline?msg=subscribe

รายละเอียด
นี่เป็นเวบเชื่อมกับ thaioffline.com ดีครับ เป็นการเอา เวบ google group มาใช้งานร่วมกับเวบนี้ครับ มีการพูดเคย แลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิก กลายเป็นชุมชน ---รวมความแล้ว ไม่ต้องทำเวบเอง สร้างชุมชน โดยการยืม เวบชุมชนมาใช้ ไม่ต้องทำเวบวีดีโอ อาจยืม youtube มาใช้งาน ที่เวบตัวเองก็สิ้นเรื่อง มีแค่หน้าเวบ แล้วก็ลิงค์อย่างเดียวก็พอแล้ว --

วันที่ : 04/06/09
www.egg-e-egg-egg.com   copyrights © 2008-2009   developed by BugArther || Admin